Pu­bli­ca­tie van aan­dui­din­gen van lan­de­lij­ke po­li­tie­ke groe­pe­rin­gen


Op 21 december 2022 heeft de Kiesraad een overzicht gepubliceerd van aanduidingen (namen) van politieke groeperingen die bij de Kiesraad geregistreerd staan voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Dit in verband met de doorwerking van deze geregistreerde aanduidingen naar de Provinciale Statenverkiezingen, waterschapsverkiezingen, eilandsraadsverkiezingen en kiescollegeverkiezingen op 15 maart 2023. Dit overzicht van de Kiesraad betreft de landelijk geregistreerde groeperingen.