Hier gaat de Provincie over


De meeste mensen weten wel wat de gemeente doet of wat de landelijke overheid regelt. Maar weet je ook wat de Provincie doet? De Provincie heeft een aantal kerntaken. Dat zijn taken die we volgens de wet moeten doen. Hieraan werkt de Provincie natuurlijk niet alleen. We doen veel samen met gemeenten, de Rijksoverheid, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties.

Dit zijn vijf belangrijke taken van de Provincie:

  1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer: Hoe gaan we om met de ruimte in onze provincie? Komt er ergens een woonwijk, een bedrijventerrein of blijft de natuur?
  2. Milieu en klimaat: Hoe beschermen we het milieu en klimaat? Hoe houden we de omgeving, lucht, land en water veilig en schoon? Hoe maken we de Provincie duurzamer?
  3. Bereikbaarheid: Hoe verbeteren we het openbaar vervoer? Waar leggen we nieuwe wegen, sporen of fietspaden aan?
  4. Economie en onderwijs: Hoe stimuleren we de regionale economie? Hoe zorgen we voor voldoende scholen en werkgelegenheid?
  5. Kunst, cultuur en monumenten: Hoe beschermen we ons cultureel erfgoed? Hoe stimuleren we kunst en cultuur?

Meer weten over de taken van de Provincie?

Bekijk dan de volgende links:

https://www.limburg.nl/over/organisatie/verplichte-taken/