Zo werkt de Provincie


Wat doen de Provinciale Staten? En hoe is het geregeld?

Nederland heeft 12 provincies met elk een eigen bestuur, de Provinciale Staten. Ze maken het beleid van een provincie voor de volgende vier jaar. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen kies je voor een partij die het beste past bij jouw ideeën en wensen voor Limburg. De leden die gekozen worden, vormen samen de Provinciale Staten. In Limburg zijn er 47 Statenleden.

Verschillende partijen vormen na de verkiezingen een samenwerkingsverband, een coalitie. Dat betekent dat er wordt onderhandeld over alle plannen. De partijen leveren voor verschillende thema’s een ‘gedeputeerde’. Zij vormen samen met de gouverneur het dagelijks provinciebestuur: de Gedeputeerde Staten.  Samen zorgen ze ervoor dat afgesproken plannen goed worden uitgevoerd. Hun werk wordt gecontroleerd door de Provinciale Staten. Die controle is belangrijk, want zo wordt steeds gecheckt of de Gedeputeerden wel doen wat is afgesproken. Wel zo democratisch!